Onderzoek en redactie

2009-2011

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Van het Eugène Flageyplein en het Heilig-Kruisplein naar de Antoine Labarrestraat. Ze kruist de Lanfraystraat.

Ze werd aangelegd in het kader van het Plan d'expropriation par zones pour l'aménagement des abords des étangs et pour l'ouverture de plusieurs rues aboutissant à l'avenue Louise, à la chaussée de Boondael, à la place Sainte-Croix et à l'ancienne abbaye de la Cambre dat werd goedgekeurd bij K.B. van 22.08.1873 (opgesteld door inspecteur der wegen van de buitenwijken van Brussel Victor Besme en directeur van Openbare Werken van Elsene Louis Coenraets).

Aanvankelijk werd ze rue du Presbytère [Pastoriestraat] genoemd omdat zich hier de pastorie van de Heilig-Kruiskerk bevond (zie nr. 24). Later werd ze genoemd naar Alphonse de Witte, een filantroop uit Elsene.

De straat werd bebouwd tussen 1867 en 1902 maar de meeste bouwaanvragen dateren van 1896-1898. Het betreft overwegend bescheiden huizen in neoclassicistische of eclectische stijl die in de loop van de tijd sterk werden gewijzigd (vervanging van de bepleistering, van het schrijnwerk, …). Niettemin staan er enkele opmerkelijke gebouwen: de pastorie van de Heilig-Kruiskerk in zuivere neoclassicistische stijl (zie nr. 24), het geheel in eclectische stijl op de hoek met de Lanfraystraat (zie Lanfraystraat 17, 19, 15–Alphonse de Wittestraat 44, 46) en de huizen van Jean Ramaekers in neogotische stijl (zie nr. 70-74 en 78, 80).

Alphonse de Wittestraat 28-30, opstand,

Op het nr. 28-30 bevindt zich een indrukwekkend gebouw van het Vredegerecht. De bakstenen gevel in eclectische stijl is versierd met talrijke hardstenen elementen en is bijzonder goed bewaard (gemeentearchitect Alphonse Boelens, 1914). Op het einde van de straat, aan het kruispunt met de Antoine Labarrestraat en de Guillaume Macaulaan, bevindt zich het schoolgebouw van de voormalige Écoles communales 5 et 6 [Gemeentescholen 5 en 6], die thans worden gebruikt door de Groupe scolaire des Étangs, Académie d'Ixelles en École Les Mouettes, alle drie gemeentelijke instellingen (zie nr. 29-31 – Gulden-Sporenlaan 15A-16).

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/OW 11, 142.
Nr. 28-30: GAE/OW 13 map 191 Bureau de Bienfaisance. Justice de Paix. Rue du Presbytère (Alphonse de Wittestraat).

Publicaties en studies
GONTHIER, A., Histoire d'Ixelles, Le Folklore Brabançon, Impr. De Smedt, Brussel, 1960, pp.217-218.
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp.81-88.
Le quartier des étangs d'Ixelles, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 1994 (Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire, 10).

Tijdschriften
HAINAUT, M., ‘Une rue d'Ixelles porte leur nom', Mémoire d'Ixelles, 28, 1987, p. 38.