Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1778-1781

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30102
lees meer

Beschrijving

Geheel van drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema, in classicistische stijl uit laatste kwart 18e eeuw; drie bouwlagen en driemaal vier traveeën onder doorlopend  schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. (leien). BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde lijstgevel met symmetrische opstand gemarkeerd door hoekrisalieten, en verkleinende ordonnantie, horizontaal belijnd door de sokkel met rechthoekige keldermonden, de pui- en de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Rechthoekige muuropeningen. Inrijpoorten met geprofileerde dagkantenBinnenkant (tussen muurvlak en kozijn) van de stijlen van een muuropeningen; soms geprofileerd of afgeschuind. en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. doorlopend in de puilijst, in de risalieten; deur in de achtste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Benedenvensters met geriemde omlijsting, bovenvensters licht verdiept; later toegevoegde lekdrempels. Verdiepte panelen op de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van de derde bouwlaag en onder de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Zes afgewolfde dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..

Nr. 3. Toevoeging van lekdrempels en verwijdering van de omlijstingen van de benedenvensters: een vereenvoudigde uitvoering van een project tot verfraaiing in neoclassicistische stijl van 1864. Poort gedicht in 1920 en opnieuw geopend tijdens de restauratie van nr. 3-5 naar ontwerp van architect G. Somers van 1976.

Nr. 7. Toevoeging van een hardstenen balkon met consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en ijzeren borstwering, doorlopend  in de puilijst, waarvoor bouwtoelating toegekend in 1891, na een eerdere weigering in 1865. Tegelijkertijd toevoeging van een annex en stallingen in neo-Vlaamse-renaissancestijl. Inwendige verbouwing en uitbreiding naar ontwerp van architecten E. en R. Brassinne van 1939.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 10296 (1864), 27820 (1920), 88047 (1976), 10299 (1891, 1865), 51012 (1939).