Typologie(ën)

portiek/poort

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1690-1750

Stijlen

Barok
Rococo

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32154
lees meer

Beschrijving

Nieuw appartementsgebouw (hoek Zeehondstraat}, ter vervanging van drie traditionele breedhuizen (17e eeuw), waarvan de hardstenen deuromlijstingen werden hergebruikt. Voorheen enkelhuizen met twee en drie bouwlagen, drie en vier traveeën, voorzien van muurankers, onder meer lelievormig, en gemarkeerd door aandaken, gesloopt in 1978 en volgende. 

Gedrukte rondboogdeur in late barokstijl, met geprofileerd vlak beloop, neuten, imposten, sluitsteen en gebogen waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen., uit eind XVII; steenhouwersmerk. Brede rondboogpoort binnen spiegelboogvormig veld in Lodewijk XlV-stijl, met geprofileerd kwarthol beloop, neuten, imposten en gegroefde voluutsleutel, en panelen in de zwikkenHoekstuk tussen een boog en de omlijsting waarin de boog gevat is., uit eerste helft 18e eeuw. Spiegelboogdeur in Lodewijk XV-stijl, met geprofileerd kwarthol beloop, neuten en palmetsleutel, uit midden 18e eeuw.