Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1600-1700

Stijlen

Traditionalisme
Classicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32157
lees meer

Beschrijving

Samenstel van traditioneel gecombineerd diep- en breedhuis uit 17e eeuw, en laat-classicistisch breedhuis uit laatste kwart 18e eeuw, verbonden door winkelpui en vernieuwde bakstenen gevelbekleding uit jaren 1930.

Diep-/breedhuis met drie bouwlagen onder steil zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met kruisende nok en getuit rechter aandak. TrapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. (7 treden + topstuk) met verankerde top, doch gewijzigde ordonnantie en nieuwe dekstenen.

Breedhuis met drie bouwlagen en twee brede traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Penantgevel met verkleinende ordonnantie, oorspronkelijk voorzien van panelen met drop op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., en deuromlijsting met diamantkopPiramidaal ornament (3 of 4 zijden), onder andere gebruikt in banden en friezen. en stafwerkOrnament, bestaande uit een pijp-, riet- of koordvormige vulling van cannelures tot op een derde van hun hoogte..


Bronnen

Archieven
SAB/OW 8288 (1872), 50702 (1930).