Typologie(ën)

opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

J. OLIVE1874

E. L'HOMME1876

Stijlen

Eclectisme
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30732
lees meer

Beschrijving

Nr. 125-127 Huurhuis in eclectische stijl, opgetrokken door J.-B.A. Mosnier, naar ontwerp van architect J. Olive (Parijs) van 1874.

Vier bouwlagen en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. (leien). Verzorgde, door cordons gelede lijstgevel van natuursteen, met overwegend rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met geriemde omlijsting en gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. leuning. Tweede bouwlaag opgevat als entresol, met centraal breed steekboogvenster met balustradeHekwerk van spijlen of balusters., zijtraveeën met vrouwenhoofd op borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., sluitstenen en zware balkonconsoles. Beletage met deurvensters binnen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., schijvenfries en driehoekig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; gietijzeren balkon in twee middentraveeën. Lagere vierde bouwlaag met spiegels op penanten. Kroonlijst met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. boven schijvenfries en cordon. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief.
en pseudofronton. Oorspronkelijk omlijst winkelraam tussen deuren met voluutsleutel ; heden verbouwd. Van versieringen ontdane achtergevel aan de Eclipsstraat. Renovatie door Stad Brussel beëindigd in 1978.

Nr. 129 tot 137. Geheel van drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. huurhuizen van het Haussmanniaanse type, in eclectische stijl, opgetrokken door J.-B.A. Mosnier, naar ontwerp van architect E.
L’Homme (Parijs) van 1876.

Oorspronkelijk parallelle achterhuizen aan binnenplein, met achtergevel aan Eclipsstraat. Lijstgevel van natuursteen, enkelhuisopstanden met vijf bouwlagen: eenvormig, vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), met hoekrisalieten, volgens spiegelbeeldschema, voor twee rechterpanden; nauwelijks afwijkend met drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) voor linkerpand, onder mansardedak (leien). Gemarkeerde horizontale registersVensterstrook in een topgevel. : entresol door schijnvoegen; hoofdverdieping door gevelbreed gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. ; attiek door dito borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop.. Begane grond met behouden steekboogportalen met geriemde omlijsting en vrouwenhoofd in twee rechterpanden ; voorts verbouwde winkelpuien. Entresol met steekboogvensters. Overige verdiepingen met rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met geriemde omlijsting en sluitsteen; beletage geaccentueerd door alternerend gebogen of driehoekige frontonsDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en entablementenHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. GietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. leuningen. Dakkapellen met pseudofronton boven de daklijst. Renovatie door Stad Brussel beëindigd in 1978, waarbij sloop van de achterhuizen.

Bronnen

Archieven
SAB/OW: 125-127: 331 (1874); 129-137: 345 (1876).