Typologie(ën)

opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neobarok
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30739
lees meer

Beschrijving

Breed rijhuis met neoclassicistische inslag, naar ontwerp van architect J. Materinckx (?) van 1872.

V
ijf bouwlagen en vijf traveeën onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. (kunstleien). BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde lijstgevel met horizontale geleding, deels geblokt deels met panelen op penanten, borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en lateien. Per bouwlaag versmallende balkons, gevelbreed met balustradeHekwerk van spijlen of balusters. en gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. op tweede, met gietijzeren leuning in drie middentraveeën op derde, en in centrale door driehoekig fronton geaccentueerde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op vierde. rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Begane grond met behouden ordonnantie - winkelpui en privé-ingang -, doch vernieuwde bekleding en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn..

Bronnen

Archieven
SAB/OW 316 (1872).