Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Charles CRICKXarchitect1911

M. LENAERTSarchitect1934

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Anderlecht-Kuregem (Archistory - 2017-2019)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016, 2019

id

Urban : 37101
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect Charles Crickx, 1911.

Links van de woning, inrijpoort afgesloten door een muur, leidend naar een achterliggende stalling onder een zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. haaks op de steenweg. In 1934 ontwierp architect M. Lenaerts aan de achtergevel bijgebouwen voor baksteenfabrikant V. Dusépulchre, die een metalen naamplaat op de gevel liet aanbrengen. Rechts van de stalling werd een tweede achtergebouw met topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. gebouwd, wellicht in diezelfde periode of in elk geval vóór 1944.

Gevel in gele baksteen met hardstenen elementen. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met decor van panelen. Deur met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt.. Balkon met gebuikteMet een buik staand; welvend oppervlak dat een ongelijkmatige boogwerking vertoont. gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Oorspronkelijke kroonlijst op twee consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Bronnen

Archieven
GAA/DS 13235 (19.12.1911), 26692 (09.10.1934).