Tegeltableau in wintertuin, Coenraetsstraat 56, Sint-Gillis, door Franse firma (uit) Sarreguemines, 1906 (foto 2004).
Dakruiter, O.L.-V. van de Rijke Klaren, Rijke Klarenstraat 23, Brussel, toegeschreven aan arch. Lucas Fayd\'herbe, 1665-1680.
Reclamepagina voor sandwichpanelen (Architecture, 27, 1959), Sint-Lazarusplein 1, Sint-Joost-ten-Noode, arch. Claude Laurens, 1957.
Corintisch kapiteel, Beursgebouw, Anspachlaan 80, Brussel, arch. L.P. Suys, 1865 (foto 2005).
Wenteltrap, Zuidstation, Fonsnylaan 47, Sint-Gillis, arch. Adrien Blomme en Fernand Petit, 1958 (foto 2004).

Glossarium

Het glossarium omschrijft en illustreert de meest voorkomende architecturale termen van de inventaris. Sommige termen, voornamelijk technische termen en materialen, kunnen doorheen de website worden gezocht. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld alle beschrijvingen raadplegen waarin het woord 'sgraffiti' voorkomt.
 

Dit glossarium is gebaseerd op het woordgebruik van vorige inventarissen van het Brussels erfgoed en verzekert zo enige eenvormigheid. Voor de termen die niet voorkomen in het glossarium, verwijzen wij de gebruiker graag naar HASLINGHUIS, E.J., JANSE, H., Bouwkundige termen, 5de druk, Primavera Pers, Leiden, 2005.

glossarium

Arcade

Eén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn. (...)

Attiek

Muur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt. (...)

Attiekverdieping

Verdieping (soms halve verdieping), gelegen net boven de kroonlijst of als terugspringende hoogste verdieping van een ge (...)

Boogveld

Een vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven (...)

Borstwering

1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3 (...)

Bouwlaag, verdieping

Bouwlaag, bewoonbare ruimte tussen twee vloeren en in de opstand af te lezen van haar overeenkomstige muuropenin(en); ve (...)

Brugse travee

(Neo-) Vlaamse renaissance gevelordonnantie, bestaande uit nisvormige traveeën. (...)

Eretravee

Hoofdtravee van een uitzonderlijk rijke woning. (...)

Fronton

Driehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. (...)

Galerij, bogengang

Overdekte gang, aan één of beide zijden geritmeerd door zuilen, kolommen of pijlers, bogengang genoemd ind (...)

Hoektravee

Travee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. (...)

Hoofdgestel

Hoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. (...)

Hoofdtravee

Bredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekro (...)

Klokgevel

Gevel waarvan de top klokvormig is. (...)

Liseen

Decoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries). (...)

Mezzanino

Halve verdieping, gelegen net onder de kroonlijst. (...)

Muurdam

Parement tussen twee muuropeningen (vensters of deuren) in dezelfde bouwlaag. (...)

Onderbouw

Hoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. (...)

Portiek

1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangs (...)

Register

Vensterstrook in een topgevel. (...)

Risaliet

Risaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte d (...)

Sokkel, plint

Hoge plint van een gevel; fungeert als voetstuk in ordonnantie van de gevel. (...)

Souterrain

Hoge kelder of half verzonken verdieping. (...)

Timpaan

Monumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. (...)

Toegangstravee

Travee waarin de toegang is ondergebracht. (...)

Topgevel

Hoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. (...)

Trapgevel

Gevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. (...)

Travee

Verticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, .. (...)

Tussenverdieping

Lage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen. (...)

Zwik

Hoekstuk tussen een boog en de omlijsting waarin de boog gevat is. (...)

  • Page 1