Het woord vertalen in het Frans

(Neo-) Vlaamse renaissance gevelordonnantie, bestaande uit nisvormige traveeën.
Dit woord zoeken in de beschrijvingen