Vous voyez cet objet en preview en tant qu'administrateur du site.

Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1680-1720

Stijlen

Barok

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31835
lees meer

Beschrijving

Twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. breedhuizen (hoek Villersstraat), mogelijk in oorsprong één ruimere woning, in classicerende laatbarokstijl, uit het einde van de 17de – begin 18e eeuw.

Omvat twee bouwlagen en samen acht traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder steil zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. (Vlaamse pannen). Lijstgevel opgetrokken uit baksteen met gebruik van zandsteen voor de sokkel, negblokken en kordons - in oorsprong vermoedelijk bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. of gekaleid -, verankerd door middel van rechte en lelievormige muurankers. Vijf rechtertraveeën gedecapeerd en gerestaureerd in 1950; drie linkertraveeën bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderd. Bovenverdieping geritmeerd door vlakke pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met geprofileerde basis en kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen.. Middentravee met sporen van een vroegere rondboogdeur, gemarkeerd door een getoogd deurvenster met balustradeHekwerk van spijlen of balusters., sluitsteen en waterlijst, en een dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Voorts rechthoekige vensters met alternerend ongelijke breedte tussen waterlijstenVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.; dichtgemetste balustrade in de voorlaatste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met gekorniste waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen., friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). en latere kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).; twee dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Latere spiegelboogdeur met hardstenen omlijsting in Lodewijk XV-stijl, uit de derde kwart van de 18e eeuw, in de astravee : geprofileerd kwarthol beloop met neuten, rocaillesleutel en gebogen waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. op gestrekte uiteinden. Voorts verbouwde pui : winkelpui uit het
begin van de 20e eeuw met behoud van sluitsteen en waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. van een vroegere Lodewijk XVI- deur uit de derde kwart van de 18e eeuw.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 72692 (1950), 24209.
K.I.K., 105123 A, 69542 A- 69545 A.