Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Paul HAMESSEarchitect1908

Statut juridique

Beschermd sinds 03 juni 1993

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31280
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis in art nouveau naar een ontwerp van architect Paul Hamesse, 1908, gesigneerd boven inkom.

Vijf bouwlagen, de tweede als tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen. en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Oorspronkelijk twee winkelpanden op benedenverdieping, één appartement per verdieping, inkom en trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. in de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. links. Combinatie van ijzer en beton voor de structuur.

Markant gevelfront met asymmetrische opbouw en sober decor in geometrische art nouveaustijl. Opengewerkte benedenverdieping onder doorlopende  I-balkIJzeren latei met I-profiel. op hardstenen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met bewerkt kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen.; bepleisterde verdiepingen met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Hoger oplopende toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met korfboog- lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries). en vensternis, afgewerkt met een gegolfde waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.. Privé-deur en zijlicht onder T-vormig entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles., bovenvensters met getande latei en lekdrempel met spuwerUitmonding van een goot of waterbekken waarlangs overtollig water wordt afgevoerd. van hardsteen. Twee brede traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) rechts gemarkeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met bewerkt postament1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. op top. Beglaasde puien en tussenverdieping met ijzerskelet - bewerkte middenstijl en dwarsbalk - heden gedeeltelijk verborgen achter een aluminiumbekleding. Oplopende
trapezoïdale erkers over de eerste twee verdiepingen; ijzerskelet met klinknagelverbindingen, bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. baksteenvulling en houten raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn., betonnen consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en vloerplaten; bekronende ijzeren balkonleuning met geometrisch motief vóór de drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met gegroefde posten van de bovenste verdieping. Afgeronde houten kroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). per traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Bewaard houtwerk van de bewerkte deur en ramen met kleine roeden in het bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden..

Bronnen