Typologie(ën)

opbrengsthuis
café/brasserie/taverne

Ontwerper(s)

J. PISCADOR1902

Paul HAMESSEarchitect1910

F. SEELDRAYERSarchitect1910

Statut juridique

Beschermd sinds 17 september 1998

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33709
lees meer

Beschrijving

Huurhuis met vier bouwlagen + entresol en twee ongelijke traveeën, naar ontwerp van architect J. Piscador van 1902; toegevoegde mansarde (kunstleien) naar ontwerp van architect F. Kielbaey van 1906.

Lijstgevel van bak- en hardsteen, gemarkeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Brede linkertravee met rechthoekige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. over twee bouwlagen, waarop ijzeren balkon. Voorts rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met geriemde omlijsting,
entablement en doorgetrokken lekdrempels. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op hoekconsoles. Oorspronkelijk hoge winkelpui met beglaasd ijzerskelet en galerij in het interieur. Verbouwd tot caférestaurant naar ontwerp van architecten Paul Hamesse en Fritz Seeldraaiers van 1910 : pui met drie rondbogen en rechthoekige entresolvensters tussen Ionische pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., en het huidige interieur in neo-Lodewijk XVI-stijl; sinds 1927 zogenaamd «A la Mort Subite» met opnieuw wijziging van de pui. Typisch, goed bewaard café-interieur: driebeukige structuur, lambriseringWandbetimmering, meestal bestaande uit paneelwerk, aangebracht tegen een binnenmuur (vaak het onderste gedeelte ervan); later ook in marmer, stucwerk, … met pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., guirlandes en spiegels, resten van orkestbalkon.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 5881 (1902, 1910), 17068 (1906), 34314 (1927).