Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1858-1876

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 22047
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in neoclassicistische stijl, tussen 1858 en 1876.

Maakt deel uit van een homogene huizenrij, overwegend in neoclassicistische stijl, van nr. 236 tot nr. 284.

Symmetrische opstand van vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de twee middentraveeën onder gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Hardstenen benedenverdieping met doorlopende  schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Inrijpoort. Verdiepingen gewijzigd: gecementeerdMet portlandcement bestrijken. met imitatievoegen, verwijdering van de centrale balkons en van een deel van het geprofileerde decor (stijlen van de muuropeningen, schelpen, guirlandes, mascaronsGehouwen versiering onder de vorm van een (fantastisch) mensen- of dierenmasker. en consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. van de kroonlijst). VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de eerste verdieping met bewaard entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles., die op de zijtraveeën onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en inrijpoort bewaard; raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. op de benedenverdieping bewaard, met schuifraam en glas-in-loodramen.

Bronnen

Kaarten / plannen
POPP, P. C., Atlas du Royaume de Belgique, plan parcellaire de la commune de Schaerbeek, ca. 1858.
Plan de la commune de Schaerbeek 1870, Nationaal Geografisch Instituut.