Typologie(ën)

burgerwoning
museum

Ontwerper(s)

Gustave BOSSUYTarchitect1935

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20702
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., gesigneerd op onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. “G(ustave). Bossuyt / Arch. 1935”. Huisvest sinds 2000 het Clockarium, een museum van faienceklokken.

Vier bouwlagen met één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op verdiepingen, laatste terugwijkend en toegevoegd in 1953 (architect L. Schoemaker) ter vervanging van pergola. Hardstenen benedenverdieping. Eerste twee verdiepingen in witsteen, laatste in baksteen, allemaal beschilderd. Trapezoïdale voorbouw in eerste twee bouwlagen, bekroond door terras met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en smeedijzeren leuning. Vergelijkbare borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. voor terras in hoogste bouwlaag. Geometrisch decor. Metalen beglaasde garagepoort en inspringende toegangsdeur. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vernieuwd in 1953.

Interieur. Vestibule en hal met verzorgd decor: travertijn, lambriseringWandbetimmering, meestal bestaande uit paneelwerk, aangebracht tegen een binnenmuur (vaak het onderste gedeelte ervan); later ook in marmer, stucwerk, … en vloer in zwart en groen marmer, fontein met verguld mozaïek. Trap met leuning met geometrische motieven onder bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met monochroom glas-in-loodraam.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 18-163.

Websites
Clockarium Museum