Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1920-1930

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20706
lees meer

Beschrijving

Appartementsgebouw in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., ca. 1925.

Vormt opmerkelijke huizenrij met nr. 187 en 193.

Symmetrische gevel van vier bouwlagen en drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Witstenen gevel, met enkele bakstenen accenten. Benedenverdieping behandeld als trapezoïdale voorbouw onder gestapelde erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met zelfde vorm op zijtraveeën. Laatstgenoemden bekroond door terras en met elkaar verbonden door balkon op tweede verdieping. Benedenverdieping met aan zijkant twee deuren elk geflankeerd door smal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Centraal, onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met toegang bereikbaar via trap. Meeste muuropeningen met ingesneden posten ter hoogte van bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). volgt vorm van erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., doorbroken door centrale trapvormige bekroning. Gebeeldhouwde panelen met bloemenmotieven. Drie dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Smeedijzeren glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. en langwerpige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. versierd met glas-in-loodramen. Smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels vervangen.

Vloer en lambriseringWandbetimmering, meestal bestaande uit paneelwerk, aangebracht tegen een binnenmuur (vaak het onderste gedeelte ervan); later ook in marmer, stucwerk, … van de hallen in rood en grijs Belgisch marmer.

Bronnen

Archieven
GAS/OW Kist V, plan 17.