Typologie(ën)

Tweewoonst

Ontwerper(s)

Georges DOYENarchitect1927

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Onderzoek en redactie

2010-2012

id [nl]

Urban : 20701
lees meer

Beschrijving

Tweewoonst in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. n.o.v. architect Georges Doyen, 1927.

Drie bouwlagen en drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), met breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. van gres en hardsteen. Muuropeningen onder spiegelboog. Op linkertravee, garage in onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen., gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op benedenverdieping en gewelfde bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. op eerste verdieping bekroond door terras. Op rechtertravee, toegang met kooflijst en dubbele smeedijzeren glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat.; twee gebuikteMet een buik staand; welvend oppervlak dat een ongelijkmatige boogwerking vertoont. balkons op druiper. AttiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt. met smeedijzeren hekken tussen bakstenen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  en garagepoort met roedeverdeling. Smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust..

Een van de deuren leidt naar de woning in de eerste twee bouwlagen, de andere naar die in de derde.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 18-159.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid