Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Ernest BLEROTarchitect1902

Statut juridique

Beschermd sinds 10 oktober 2002

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Inventaris van sgrafitti (GERPM)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 19677
lees meer

Beschrijving

Opmerkelijk huis in art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession., i.o.v. en n.o.v. architect Ernest Blerot, 1902.

Complex opgebouwde gevel bestaande uit hoofdvolume van drie bouwlagen met links opmerkelijke tweezijdige puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is.. Links van ingang soort voorbouw van twee bouwlagen op hoger hardstenen sokkel met afgeronde hoek en erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met bekronend terras.
Gevel in witte geglazuurde baksteen en hardstenen en witstenen elementen. Leien da met dakkapelletjes. Garagepoort bewaard; dienstingang (rechts) van latere datum; allebei met ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. met golvende lijnen. Toegangsdeur bereikbaar via hardstenen trap.
Houten schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen; deuren en ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. (in vorm van erg gedetailleerde bloem) bewaard.


Dalstraat 40 ([i]Architektur des Auslandes[/i], s.d., pl. 42).

Sgraffiti op friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. met gedetailleerde florale motieven (doornen, bladnerven, bloembladen, stamperelementen).

Voor gevel non-aedificandi zone voordien ingericht als voortuin die bijdroeg aan het groene karakter van de wijk van de vijvers; tuinhek bewaard maar toegangshekken verdwenen.


Dalstraat 40, grondplan van de benedenverdieping en de eerste verdieping, GAE/DS 295-40 (1902).


Interieur
Het huis ligt op een ondiep perceel, dus ontwikkelt het grondplan zich niet in de diepte zoals dat in die tijd gebruikelijk was, maar in de breedte. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met garage en keuken (thans verhuisd naar bel-etage); bel-etage met L-vormige salon en eetkamer; laterale daghal, nachthal en trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht.. Zelfde indeling op op verdiepingen (slaapkamers).
Plafond van eetkamer bestaande uit houten sierlijsten met japoniserend geometrisch patroon, ontworpen door Blérot, net als motieven op schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  (deuren en deuromlijsting, schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  van schouwen, houtwerk, trap…) en mozaïekvloer.

Beschermd op 10.10.2002

Bronnen

Archieven
GAE/DS 295-40.

Publicaties en studies
BORSI, F., WIESER, H., Bruxelles capitale de l'Art Nouveau, J.-M. Collet, 1996, p.130.
CULOT, M., TERLINDEN, F., Antoine Pompe et l'Effort moderne en Belgique 1890-1940, Bruxelles, 1969, p. 98.
DEMANET, M., HENNAUT, E., et al., Les sgraffites à Bruxelles, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1996 (L'Art dans la rue).
Ferronnerie de Style Moderne, Motifs exécutés en France et à l'étranger, 2e volume, Ch. Smid, Parijs, (1905), pl. 13.
Inventaire des sgraffites. Ixelles, GERPM–SC ASBL, s.l., s.d, fiche 45.
MOINY, A., La ferronnerie de gevel d'Ernest Blérot à Bruxelles (de 1897 à 1909) et sa signification architecturale (mémoire de licence en Archéologie et Histoire de l'Art), Université Catholique de Louvain, 1986-1987.