Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Camille DAMMANarchitect1912

Stijlen

Beaux-Artsstijl
Neobarok

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 17119
lees meer

Beschrijving

Geheel van vier verschillende huizen, herinnerend aan de barokke burgerwoningen van de Brusselse Grote Markt (eind 17e – 18e eeuw), gesigneerd en gedateerd ‘Camille Damman arch. 1912'.

Maakt deel uit van een opmerkelijke huizenrij van nr. 224 tot 236.

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevels in witsteen. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  op nr. 230 en 236.

Molièrelaan 230 (foto 2007).

Nr. 230. Geveltop met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer. en gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. TraveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) geritmeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., in tweede bouwlaag met kapitelenKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen. versierd met vrouwenkop en in derde bouwlaag met Corinthisch kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen.. KruisvenstersVenster, door een moneel en een tussendorpel in vier vlakken verdeeld.. FestoenenAan strikken of linten opgehangen slinger van gehouwen of gesneden vruchten en loofwerk, vaak met neerhangende uiteinden.. Smeedijzeren toegangsdeur onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. en gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening., onderbroken door oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster..

Molièrelaan 232 (foto 2007).

Nr. 232. Geveltop met oculusvormig dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. Spel van concave insprongen. Smeedijzeren toegangsdeur in indrukwekkende hardstenen omlijsting met barokinvloeden.

Molièrelaan 234 (foto 2007).

Nr. 234. Geveltop met dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. In tweede bouwlaag centraal balkon en balusterborstweringen. Rechthoekige of getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; in twee eerste bouwlagen geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., in derde bouwlaag door kariatidenOndersteuning in de vorm van een vrouwenfiguur, hetzij met onderlichaam, hetzij met taps toelopende pijler of pilaster (herme)., en op geveltop door halfzuilenZuil die met het muurwerk verbonden is, maar slechts over de halve dikte uitspringt..

Molièrelaan 236 (foto 2007).

Nr. 236. Gevel bekroond met houten frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening., voor attiekmuur en bekronende vaas. In tweede bouwlaag centraal balkon en borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met stenen balustersVaasvormige spijl van een borstwering.. Smeedijzeren toegangsdeur in massieve hardstenen omlijsting. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). vervangen en tuinhek gesloopt.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 233-230; 233-232; 233-234; 233-236.