Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Antoine POMPEarchitect1913

Fernand BODSONarchitect1913

Stijlen

Premodernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id [nl]

Urban : 17106
lees meer

Beschrijving

Opmerkelijk huis in premodernistische stijl, i.o.v. advocaat Charles Gheude, n.o.v. arch. Antoine Pompe en Fernand Bodson, 1913.

Maakt deel uit van een opmerkelijke huizenrij van nr. 144 tot 182.

Drie bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in baksteen met hardstenen elementen. Niet gealigneerde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; vernuftig spel met asymmetrieën en weerkerende schuine muuropeningen: uitgespaarde portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. en loggiaOverdekte, halfopen ruimte; schaduwrijke inham in de gevel van een gebouw. op de eerste verdieping. In tweede bouwlaag rechts trapezoïdale houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op lampetNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker. in art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession.; bekroond met terras met metalen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. In 1952 toegangsdeur vervangen en houten garagepoort met decoratieve latten en glas-in-lood toegevoegd (arch. Léon Carez); laatstgenoemde zijn afkomstig van voormalig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. van trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. naar souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping.. Brede dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... . Tuinhek gesloopt.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 233-174.

Publicaties en studies
CULOT, M., DELEVOY, R. L., Antoine Pompe ou l'architecture du sentiment (tentoonstellingscatalogus), AAM, 1975, p. 56.
CULOT, M., TERLINDEN, F., Antoine Pompe et l'effort moderne en Belgique 1890-1940 (tentoonstellingscatalogus), Museum van Elsene, Brussel, 1969, pp. 18-20.

Tijdschriften
PUTTEMANS, P., ‘L'œuvre d'Antoine Pompe', Rythme, 41, 1965, pp. 7-17.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid