Typologie(ën)

parochiezaal

Ontwerper(s)

Alphonse GELLÉarchitect1915

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16969
lees meer

Beschrijving

Parochiezaal in eclectische stijl, i.o.v. Frédéric Brugmann en n.o.v. arch. Alphonse Gellé, 1915.
Vóór de bouw van de geplande Onze-Lieve-Vrouw Boodschapkerk op het George Brugmannplein moest het dienst doen als provisorische kerk.

In 1914, toen de plannen voor de Onze-Lieve-Vrouw Boodschapkerk waren uitgewerkt door arch. Camille Damman en de werken een aanvang zouden nemen, werd het hele project stilgelegd omwille van budgettaire problemen en door het begin van de oorlog. De onmiddellijke bouw van een provisorisch gebouw drong zich op.

Joseph Stallaertstraat 6 (Verzameling van Dexia Bank).

Het gebouw ligt op een groot perceel en heeft een voortuin. Het heeft vier bakstenen gevels onder een zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Het werd in 1936 verbouwd tot feestzaal en in 1971 en 1997 volledig gerenoveerd (Mémoire d'Ixelles, nr. 73-74, 1999, pp. 17-37). Hoewel het algemene volume bewaard bleef, verloor het gebouw zijn oorspronkelijk aspect.

De voorgevel is bekroond met een brede puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is.. Drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...); centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met drie bouwlagen en laterale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met twee. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met witstenen stijl vervangen oorspronkelijke hoge rondboogvensters. Uitspringende portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met deur onder rond bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. en geflankeerd door twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur..
Klimmende boogfriezenReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen. naar geveltop toe, oorspronkelijk bekroond met stenen kruis.
Noordelijke zijgevel met blindZonder opening; blind venster, schijnopening. rondbogen en versneden steunberen met bovenaan boogfriezenReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen.. Vergelijkbare zuidelijke zijgevel, maar hier open rondboogvensters en deuren naar pastorietuin.

Bronnen

Publicaties en studies
VAN CAUWELAERT, J.-F., Une église à la plaine de Berkendael: les débuts à la paroisse de l'annonciation à Ixelles, Mémoires d'Ixelles, 73-74, 1999, p. 17-37.