Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Stanislas JASINSKIarchitect1936-1937

Statut juridique

Beschermd sinds 14 januari 2016

Stijlen

Modernisme

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2005-2006

id

Urban : 16040
lees meer

Beschrijving

Nr. 453, Résidence Belvédère. Appartementsgebouw in modernistische stijl n.o.v. arch. Sta Jasinski, 1936-1937. Op doorlopend  perceel met Paul Lautersstraat nr. 13: toegang tot parking. Ter vervanging van herenhuis op Louizalaan, n.o.v. arch. C. Bosmans en H. Vandeveld, 1900.

Architecturaal manifest van Jasinski die oude stad en de manier waarop daarin werd gewoond als verouderd beschouwde. Hij zocht bewust polemiek op en wilde reacties uitlokken door middel van publiciteit in kranten en tijdschriften. Diende in 1936 eerste plan in bij de stad voor gebouw met elf verdiepingen en twee appartementen per verdieping. In 1937 nieuw ontwerp dat ook werd uitgevoerd, met één appartement per verdieping. Sta Jansinski ontwierp in 1947-1948 vrijwel identiek gebouw in Louizalaan nr. 339-341.

Tijdens WO II zetel van Duitse Gestapo en Reichssicherheitshaupamt. Op 20.01.1943 maakte kapitein de Sélys Longchamps met zijn vliegtuig een duikvlucht in Émile Demotlaan om dit gebouw aan te vallen. Een herdenkingsplaat op de benedenverdieping herinnert aan deze heldendaad. De gestapo nam ook de gebouwen op nr. 347, 418 en 510 op dezelfde laan in beslagVerzameling van metalen elementen op een deur of raam.. De kelders van het gebouw op nr. 347 werden uitgerust met cellen, waarvan we tot op de dag van vandaag nog altijd getuigenissen terugvinden van de gevangenen, getekend of gekrast op de keldermuren. De voormalige cellen in de kelders van de nr. 453 en 347 (appartementsgebouw n.o.v. architect Jean-Florian Collin, 1937) werden definitief beschermd als monument op 14.01.2016.

Witstenen gevel van twaalf bouwlagen, waarvan drie laatste successief inspringend. Hardstenen benedenverdieping met centrale toegangsdeur. Grotendeels beglaasde centrale polygonale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. geflankeerd door loggia'sOverdekte, halfopen ruimte; schaduwrijke inham in de gevel van een gebouw. met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en metalen leuning. Oorspronkelijke metalen deur. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels vervangen.

Interieur: één appartement met vier slaapkamers per verdieping.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 2268 (1900), 50622 (1936), 50623 (1937); 339-341: 60782 (1948).

Publicaties en studies
PONTEVILLE, I., DARTEVELLE, A., Avenue Louise 347 Louizalaan. Dans les caves de la Gestapo / In de kelders van de Gestapo, Centre de recherches et d'Etudes Historiques de la Seconde Guerre Mondiale/Navorsings – en Studiecentrum voor Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Buch Edition, Ceges, Brussel, 1996.

Tijdschriften
FLOUQUET, P.-L., « Détruire pour créer… ! », Bâtir, 49, 1936, pp. 952-954.
« Le résidence Belvédère », Clarté, 3, 1939, pp. XXVI-XXVIII.
« Hôtel, avenue Louise, no 453, à Bruxelles », L'Émulation, 1903, pl. 44-47.

Persartikels
Le Soir, 22.11.1936.

Websites
http://www.brusselsremembers.irisnet.be