Typologie(ën)

appartementsgebouw
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

Paul SANDELINarchitect1927

Stijlen

Beaux-Artsstijl
Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2006

id

Urban : 15930
lees meer

Beschrijving

Appartementsgebouw in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. met elementen in neo-Vlaamse renaissanceVlaams renaissance (vanaf 16e eeuw). Stijl die elementen uit de Italiaanse renaissance toepast op de traditionele bak- en zandsteenstijl. De neo-Vlaamse renaissance (ca 1860-1914) grijpt vanuit een nationalistische tendens terug naar de Vlaamse renaissance en haar specifieke ornamentiek. De stijl kenmerkt zich door een polychroom materiaalgebruik en een volumespel d.m.v. erkers, torentjes, trapgevels, enz. n.o.v. en i.o.v. arch. Paul Sandelin, 1927.

Oorspronkelijke handelsruimte op benedenverdieping. Gebouwd ter vervanging van drie huizen in neoclassicistische stijl (n.o.v. arch. M. Chameau, 1870).

Vier bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken., twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Blanchestraat, waarvan eerste met toegevoegde vijfde bouwlaag ( arch. Michel Polak, 1946), en vier brede traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Livornostraat. Bakstenen gevel met elementen in witsteen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen., thans op verdiepingen volledig overschilderd. Op benedenverdieping brede getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; op verdiepingen kruisvenstersVenster, door een moneel en een tussendorpel in vier vlakken verdeeld. of venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met roedeverdeling. In twee centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Livornostraat over drie bouwlagen gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. In tweede bouwlaag van Blanchestraat balkons met balustradesHekwerk van spijlen of balusters.; in hogere bouwlagen van rechtertravee gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. Enkele traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. onder puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. met frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. ConsolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met leeuwenkoppen. Oorspronkelijke metalen toegangsdeur. Verhoogd met dakverdieping (1991).

Bronnen

Archieven
SAB/OW 10147 (1870), 35112 (1927), 57472 (1946), 95019 (1991).