Typologie(ën)

school
kapel

Ontwerper(s)

Hubert MARCQarchitect1901

Statut juridique

Ingeschreven op de bewaarlijst sinds 15 januari 1998

Stijlen

Neogotiek

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15564
lees meer

Beschrijving

School gesticht in 1892 op vraag van de toenmalige pastoor door "les Frères de Notre-Dame de la Miséricorde". Eertijds ondergebracht in de Generaal Lemanstraat nr. 64, in de lokalen waar zich heden het "Institut de l'Enfant Jésus" bevindt. In 1894 wordt de school naar de Waversesteenweg nr. 344 overgebracht, in 1903 verhuist ze uiteindelijk naar de Nerviërslaan.

Huidig gebouw in neogotische stijl n.o.v. arch. Hubert MARCQ, 1901. In oorsprong drie bouwlagen uitlopend op een trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. waarin drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. bekroond door een genist beeld.
In 1925 worden door arch. Edmond SERNEELS twee nieuwe klassen bijgebouwd (één bouwlaag en zes traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...); heden evenwel aangepast). Voorts vonden er diverse vergrotingen en verbouwingen plaats: in 1955 en 1956 wordt een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. en twee dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. verwerkt in een derde verdieping en wordt er een overdekte verbindingstoegang gebouwd; in 1957 wordt de neogotische binnenplaats vernieuwd; in 1958, 1964 en 1972 worden nieuwe gebouwen opgericht; in 1980 wordt de moderne kapel tot sportzaal omgevormd en de neogotische gerestaureerd; in 1985 ten slotte worden de voorgevels gerestaureerd.


Gevelscherm in rode baksteen op hardstenen sokkel geleed door horizontaliserende vensterregistersDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters. en doorgetrokken lekdrempels op de begane grond. Gebruik van hardsteen voor omlijstingen, negblokken, sleutels, lateien, afzatenAflopend bovenvlak van een dorpel., pinakelsSlanke beëindiging in de vorm van een gotisch torentje. en korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. Op de begane grond brede inrijpoort met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. onder korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen. en drie kruisvenstersVenster, door een moneel en een tussendorpel in vier vlakken verdeeld. onder ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. met blindZonder opening; blind venster, schijnopening. boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …).; zwaar hardstenen paneel geschraagd door drie imposante consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met opschrift "INSTITUT ST STANISLAS". Op de eerste en tweede verdieping rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. gevat in oplopende nissen onder boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen. op korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken., traceerwerk in de boogveldenEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …).. In vierde bouwlaag drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. onder boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen. waarboven nis met beeldhouwerk, ingeschreven in een pseudo-accoladevormige onlijsting en begrensd door twee monumentale pinakelsSlanke beëindiging in de vorm van een gotisch torentje.; links en rechts vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen. met blindZonder opening; blind venster, schijnopening. boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …).. Muuropeningen met glas-in-lood. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). in de middentravee doorbroken door een trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. met pinakelbekroning.

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 12799 (1901), 7587 (1925), 1639 (1955), 2609 (1956).

Publicaties en studies
DE PAUW, L.-F., La vallée du Maelbeek avec monographie d'Etterbeek, Hayez, Brussel, 1914, pp. 77, 109.
Institut Saint Stanislas. Un siècle d'existence 1892-1992.
JURION-DE WAHA, F., La mémoire des pierres: Découvrez l'architecture scolaire à Bruxelles, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1987, pp. 42- 44.