Vous voyez cet objet en preview en tant qu'administrateur du site.

Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Ernest DELUNEarchitect1902

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 14904
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in eclectische stijl n.o.v. arch. Ernest DELUNE, 1902.

Vier bouwlagen onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Verzorgd gevelfront in witte baksteen op hardstenen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen., geleed door bandendecor en horizontaliserende vensterregistersDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters.. Vanaf de verdiepingen verticaal geritmeerd door liseenpartijen op korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken., onderling verbonden door boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen.. Verwerking van hardsteen voor banden, korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken., lateien en lekdrempels.
Begane grond met drie getraliede kelderopeningen, waarboven drie rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op lekdrempel met centrale spuwerUitmonding van een goot of waterbekken waarlangs overtollig water wordt afgevoerd., rechts inrijpoort; fraai smeedwerk.
Bel-étage belijnd door bijna gevelbrede houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. Op de verdiepingen registersVensterstrook in een topgevel. van telkens drie venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met afgekante hoeken in verkleinende ordonantie; heden in derde bouwlaag centraal deurvenster op smal balkon, in oorsprong rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Bewaard houtwerk. Fraaie sgraffitoSgraffito (Italiaans, van sgraffiare: krabben), decoratieve muurtechniek waarbij men een donkere pleisterlaag (doorgaans zwart, roetbruin of grijs) met een lichtgekleurde pleisterlaag bedekt; door de bovenste, nog niet verharde, laag weg te nemen volgens een vooraf bepaald grafisch ontwerp ontstaat een verdiepte tekening; de lichtgekleurde pleisterlaag kan bovendien gekleurd worden ‘al fresco’ (op de verse pleister) of ‘al secco’ (op de droge pleister). in de boogveldenEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …). van de vierde bouwlaag. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op smalle voluutconsoles.

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 14277 (1902).