Vous voyez cet objet en preview en tant qu'administrateur du site.

Typologie(ën)

burgerwoning
herenhuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15326
lees meer

Beschrijving

Nr. 67. Herenhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. volgens bouwaanvraag van 1907.

Drie bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. (leien). Lijstgevel in Euville. Brede hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. ; geaccentueerd door gestapelde trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met bekronend balkon. Horizontaal geleed door puilijst en kordons. In eerste bouwlaag steekboogopeningen in omlijsting met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief. en sluitsteen, lekdrempels op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. waartussen decoratieve panelen ; in tweede bouwlaag rechthoekige muuropeningen met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief. en borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met balusterdecoratie op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., bekronende casementen ; derde bouwlaag met dito openingen begrensd door balustradeHekwerk van spijlen of balusters. en bekroond door entablementenHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met bewerkte consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Typische deurtravee met fraaie, beglaasde ijzeren vleugeldeur bekroond door entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. op pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en waaiervormig bovenvenster met bekronend paneel met guirlandes. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met festoenenfries en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop.. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. voorzien van drie dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 1888 (1907).