Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Ferdinand DERMONDarchitect1912

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 15304
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., getekend en gedateerd arch. Ferdinand DERMOND, 1912.

Vier bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. (leien). Gevel mogelijk in witte natuursteen ; horizontale geleding door kordonlijsten. Hoger oplopende rechter trave met korfboogvormige afwerking in geblokt kwarthol beloop langs de verdiepte derde en vierde bouwlaag. Op de begane grond terrasvormende uitbouw waarin dienstingang, bekronende bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. met drie korfboogvensters voorzien van balusterdecoratie tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering., bovenliggend terras met fraaie ijzeren leuning tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. In deze derde bouwlaag serlianaDrielicht met centraal hoger venster onder rondboog en laterale vensters onder architraaf., centraal onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. en medaillonRonde of ovale cartouche.. Markant tweelicht met centrale zuil onder medaillonRonde of ovale cartouche. en aansluitend zeslicht in de vierde bouwlaag. Bekroning met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer., kleine oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. en palmetVersiering in de vorm van een palmblad.. In de deurtravee korfboogvormige inrijpoort. Op de verdiepingen respectievelijk twee rondboogvensters met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., op de eerste verdieping geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., op de tweede verdieping in vlakke omlijsting met medaillondecoratie, vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. en medaillonRonde of ovale cartouche. in de vierde bouwlaag. In dak œil-de-bœuf.

Achter, in de tuin werd een tempel met acht Dorische zuilen en bekronende koepelBolvormig gewelf op cirkelvormige, elliptische, vierkante of veelhoekige basis. gebouwd.

Interieur : goed bewaard. Indrukwekkend stuc-decor, beschilderde plafonds ; op de verdieping goed bewaarde badkamers met decoratieve tegeltableaus.

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 1366 (1912).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid