Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1825-1850

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 10908
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning van neoclassicistische inspiratie, uit XIX b.

Drie en een halve bouwlaag en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. (pannen). BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde lijstgevel op gebosseerde arduinen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen.. Plint, puilijst, lekdrempels en vensteromlijstingen eveneens in arduin. Geprofileerde plint met kelderopeningen. Brede houten rondbogige vleugeldeur met paneeldecoratie en bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. Rechthoekige muuropeningen, op begane grond op lekdrempels met consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., op verdiepingen in geriemde omlijsting en met typische vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal., behalve in de centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...): deurvensters met balkons op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. in afnemende grootte, gedraaide ijzeren leuningen. Klassiek entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. onderbroken door venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. van halve verdieping. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Centrale dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..