Typologie(ën)

kantoorgebouw

Ontwerper(s)

J. DUIJNSTEEarchitect1936-1838

Statut juridique

Beschermd sinds 08 augustus 1988

Stijlen

Pakketbootstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 10927
lees meer

Beschrijving

Gelegen op de plaats van een groot herenhuis ontworpen door arch. G. HANSOTTE (1863). Kantoorgebouw in functionalistische stijl, opgetrokken in verschillende fasen i.o.v. de "Rotterdamsche Verzekering Societeiten", volgens bouwvergunningen van 1936, 1937 en 1938. Getekend op de gevel door J. DUIJNSTEE.

In een eerste fase werd het pand in de Sint-Franciscusstraat gebouwd, gevolgd door de constructie van het hoofdgebouw op de hoek met de Koningsstraat dat stilistisch gezien perfect aansluit op het eerste gedeelte. Tijdens de derde fase werd een terras aangebracht boven de vierde verdieping en een bijgebouw toegevoegd dat als kantine diende. Uitbreiding in 1955 naar de Sint-Franciscusstraat en Poststraat door de bouw van een nieuw kantoorgebouw n.o.v. arch. Ch. VAN NUETEN.

Enkele jaren in gebruik genomen door de Vlaamse Ekonomische Hogeschool, heden wacht het op een nieuwe bestemming. Beschermd door het KB van 08.08.1988.

Gevel gekenmerkt door de volumieke opstand, vensterregistersDoorlopende horizontale aaneenschakeling van vensters. met brede of smalle rechthoekige muuropeningen, dakterrassen van verschillende niveaus en vaandelvormig hoekelement dat de verticaliteit benadrukt. GecementeerdeMet portlandcement bestrijken. gevel op arduinen sokkel met kelderopeningen.

Gevel Koningsstraat: vier bouwlagen + entresol en drie of vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) (bovenbouw). Begane grond symmetrisch opgebouwd rond brede verdiepte ingang met trappen, gevat tussen zware arduinen dagkantenBinnenkant (tussen muurvlak en kozijn) van de stijlen van een muuropeningen; soms geprofileerd of afgeschuind. met kwartrond beloop. Decoratieve mozaïeken banden, in het verlengde van het horizontaliserend ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. op de deurvleugels. Afgeronde, afdakvormende latei waarop de initalen "R.V.S." staan afgebeeld.

Op verdiepingen raampartijen afgewisseld met cementen banden. Rechthoekige muuropeningen met afgeronde stijlen voorzien van oorspronkelijke kozijnenSamenstel van stijlen en regels, geplaatst in een venster- of deuropening, waarin de ramen en/of deuren zijn gevat. die de horizontaliteit beklemtonen, net zoals de kordonvormende lekdrempel en het doorlopend  balkon met gecementeerdeMet portlandcement bestrijken. leuning voor de eerste verdieping. Links op hoekzwik rustend, een uitspringend, beglaasd verticaal element dat boven de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). uitsteekt; dit gedeelte wordt aan weerszijden geflankeerd door twee arduinen bolornamenten en werd oorspronkelijk bekroond met een uithangbord waarop de initialen "R.V.S." stonden.

De afgeronde hoek verbindt deze gevel met die van de Sint-Franciscusstraat. Hier zijn de begane grond + entresol licht terugwijkend over de eerste drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Op verdiepingen, van rechts naar links: drie rijen van drie venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; centrale trappenhuisverlichting in de vorm van een hoger oplopende, doorlopende  drieledige muuropening met gezandstraalde glasramen en driehoekige uitspringende tussenstijlen; vervolgens drie rijen van telkens zeven kleine rechthoekige muuropeningen op kordonvormende lekdrempel. Uiterst links blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met typische toegangsdeur, geaccentueerd door een vooruitspringend element. Twee laatste bouwlagen gevormd door trapsgewijs terugwijkende attiekverdiepingVerdieping (soms halve verdieping), gelegen net boven de kroonlijst of als terugspringende hoogste verdieping van een gebouw. . Links aanpalende lagere vleugel met twee bouwlagen en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Overkragende bovenbouw op kraagstenen verlicht door brede rechthoekige muuropeningen onder doorlopende  latei; afgeronde, ribvormige stijlen. Bijgebouw op plat dak.

Bescherming 08.08.1988.

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 58 (1863), 12674, 12847 (1936), 13015 (1937), 13132 (1938), 15034 (1955).