Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Charles RIFFLARTarchitect1910

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2019

id

Urban : 29205
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl, naar ontwerp van architect Charles Rifflart, 1910.

Deze woning vormt het einde van een homogene huizenrij in dezelfde stijl, vanaf nr.76.

Opstand van twee bouwlagen met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., gecementeerdMet portlandcement bestrijken. met imitatievoegen en met hardstenen elementen en diamantkoppenPiramidaal ornament (3 of 4 zijden), onder andere gebruikt in banden en friezen.. Muuropeningen onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. of steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster.. Op de benedenverdieping, ingangsdeur achter bordes1. Verhoogd platform vóór de ingang van een gebouw, bereikbaar via een aantal treden; - 2. Vloertje, boven aan of midden in een trap.; op de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., gebogen bow-window met stenen kruisraam, bekroond door een terras met stenen wangen rond ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard.

Huis achter een achteruitbouwstrook afgesloten door de oorspronkelijke ijzeren hekken.

Bronnen

Archieven

GAV/DS 5161 (1910), 7322 (1922), 20762 (1987), 23548 (2005).