Typologie(ën)

appartementsgebouw
winkel
kunstenaarsatelier
kantoorgebouw

Ontwerper(s)

Alban CHAMBONarchitect1888-1909

Alfred CHAMBONarchitect1935-1959

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005, 2012

id

Urban : 21227
lees meer

Beschrijving

Modernistisch gebouw n.o.v. architect Alfred Chambon, 1959.

Historiek
Gebouw is een restant van een heus winkel-, kantoren-, atelier- en wooncomplex welke menig verbouwingen, uitbreidingen en transformaties heeft gekend n.o.v. van het Atelier Chambon uitgevoerd voor eigen rekening.
Een bestaand gebouw met schrijnwerkeratelier uit 1871 n.o.v. aannemer Th. Smits zal omstreeks 1885 worden ingenomen door architect-decorateur Alban Chambon. Vanaf 1888 zal hij de eerste uitbreidingswerken uitvoeren welke een vervolg kennen in 1891, 1906, 1908, 1909. Daarnaast bezat hij eveneens verschillende belendende percelen waarop hij eveneens vanaf 1888 bouw- en verbouwingswerken op zal uitvoeren. Hij voegt deze percelen – welke de hoek vormen met de Kasteleinstraat – samen en bouwt een commercieel gebouw met drie bouwlagen en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) (20m70 gevelbreedte) op de Livornostraat en een traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in de Kasteleinstraat. In laatstgenoemde straat bouwt hij in 1904 een gebouw van vier bouwlagen welke rechtsreeks in verbinding staat met de winkel uit 1888. Daarnaast verbouwt hij een opbrengsteigendom tot burgerwoning (huidige Kasteleinstraat nr. 17-19; thans vervangen door een appartementsgebouw n.o.v. J.-F. Collin, 1931 en een hotelcomplex uit 1993).
Het is in deze ateliers dat Alban Chambon het merendeel van zijn decoratieve programma's voor menig bouwwerken te Brussel en België, voornamelijk spektakelzalen, zal uittekenen en uitvoeren.

Beschrijving
Het huidige uitzicht van het gebouw dateert van 1935 tot 1959 na grondige wijzigingen door de zoon van Alban Chambon, Alfred Chambon; hij wilde drie verschillende gebouwen achter één enkele gevel verenigen en reduceerde dit geheel tot een appartementsgebouw bestaande uit meerdere volumes in U-vorm gearticuleerd rond een binnenplaats.

Drie brede traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en vier tot vijf bouwlagen. Granitobepleistering met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. op benedenverdieping onder uitstekende betonnen kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Rechthoekige muuropeningen met uitzondering van de rondboogvormige toegangsdeur rechts; links bronzen inrijpoort. Deuren en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  op benedenverdieping bewaard, alsook schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  in eerste bouwlaag.

Interieur
Enkele oorspronkelijke elementen van het atelier Chambon zijn nog bewaard waaronder de deuren en het cassettenplafond van de vestibule op de benedenverdieping rechts. Op de begane grond bevonden zich de kantoren van Orde van Architecten, de verdiepingen worden ingenomen door appartementen.

Bronnen

Archieven
13816 (1875), 13815 (1879, 1885), 13816 (1885), 13819 (1891-1906), 13818 (1906, 1908), 3978 (1908, 1909), 45030 (1935), 44717 (1936), 59916 (1941-1960), 67786 (1959); Kasteleinsstraat 17: 8889 (1904), 94576 (1990), 94577 (1990), 105744 (1993); Kasteleinstraat 19: 8881 (1888), 41282 (1931).

Publicaties
CULOT, M., VAN LOO, A. (o.l.v.), Musée des Archives d'Architecture Moderne, AAM, Brussel, 1986, p. 143.
Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. Bruxelles hors pentagone, AAM, Brussel, 1980-82, fiche 116.