Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme
Empire

Inventaris(sen)

  • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Wetenschappelijk
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 10466
lees meer

Beschrijving

Huis in neoclassicistische stijl, evenals Nr. 53 en 55 gebouwd in 1842, deze laatste twee panden evenwel met rondboogvensters op eerste verdieping en sobere ornamentatie.

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde lijstgevel horizontaal geleed door kordons op arduinen plint. Rechthoekige muuropeningen, op verdiepingen in geriemde omlijsting en met vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal.. Op begane grond houten inrijpoort en langwerpig bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roedenverdeling; venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met oorspronkelijke rolluiken en rolluikkast. Op eerste verdieping balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met ijzeren leuning boven ingang; deurvenster met bekronend entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles.. FriesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met steigergatenGat aan de bovenzijde van een gevel waarin de horizontale dwarsbalken van een steiger werden bevestigd; vaak afgedekt door smeedijzeren (sier)deksel., kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst..
Achter het huis bevindt zich een atelier (zie Gillonstraat Nr. 62).

Interieur: trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. met oude houten wenteltrapTrap die rond een centrale, verticale as of opening spiraalvormig omhoog loopt., verlicht door lantaarn en ter hoogte van de bordessen1. Verhoogd platform vóór de ingang van een gebouw, bereikbaar via een aantal treden; - 2. Vloertje, boven aan of midden in een trap. door rondboogvensters. Plafond voorzien van stucwerkModelleerbare, snel hardende massa van gips, kalk en zand; in gepolijste vorm ter vervanging van marmer..

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 53 (1842).