Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Félix MICHELarchitect1913

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Onderzoek en redactie

1997-2004

id [nl]

Urban : 852
lees meer

Beschrijving

Twee gebouwen in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. n.o.v. landmeter-arch. Félix Michel, 1913.
Hardstenen sokkel, deels in bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen).. Bakstenen gevels (Zandvoorde) met elementen in Euville en simili-natuursteen.

Nr. 133. Vier bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op verdiepingen in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. en balkons met gewelfde ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. volgens verkleinende ordonnantie, en, op hoogste verdieping zware sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer.. Getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder gewelfde archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. kordonUitspringende, horizontale geleding over de hele breedte van een gevel, om verdiepingen te markeren of als verlenging van de (lek)dorpels.. In centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op verdiepingen witstenen omlijsting met keellijst; rondboogvenster in hoogste bouwlagen. Spiegels op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van zijtraveeën. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met centraal blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. œil-de-bœuf en aan weerszijden spiegels. Mooie kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met gewelfd profiel in centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Breed opengewerkte smeedijzeren deur. Bewaard ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels vervangen.

Nr. 135. Vijf bouwlagen en drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Smalle centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht.. Benedenverdieping met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.; l. winkelpui met vitrine onder korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen., en inspringende deur, centraal opengewerkte metalen deur onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. met keellijst rechts twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. korfboogvensters. Geprofileerde puilijst vormt sokkel van balkons en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). van toegangsdeur. Zijtraveeën belijnd door banden die op hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. samenkomen in rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.; korfboogvensters met gewelfde balkons op enkele consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Middenrisaliet met achtereenvolgens getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. en rondboogvormig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.; ovalen spiegel op hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst., lichtjes gewelfd in centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling. IJzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. vervangen.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 133: 325 (1913); 135: 134 (1913).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid