Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Henri DENAYERarchitect1912

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13167
lees meer

Beschrijving

Eclectische woning n.o.v. arch. H. DENAYER, 1912, getekend en gedateerd op gevel.

Twee bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in rode baksteen horizontaal geleed door natuurstenen banden en kordonlijsten. Brede hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden., uitlopend op trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. met afgeronde schouderstukken. Begane grond op hardstenen plint met twee getraliede souterrainvensters; hierboven twee getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Bel-étage met deurvenster en afgerond balkon op voluutconsoles, geflankeerd door twee pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. onder boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen.. In geveltop rondboogvenster. Typerende deurtravee met houten paneeldeur met geprofileerde arduinen latei, bovenvenster met verdiept paneel op de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.; op de verdieping T-venster. Muuropeningen op de begane grond onder onlastingsboog met arduinen aanzetstukken en diamantkopsleutel; op de verdieping geprofileerde latei en blindZonder opening; blind venster, schijnopening. boogveldEen vlak omsloten door de binnenbegrenzing van een boog en de horizontale lijn die de aanzetten verbindt; meestal boven muuropeningen en soms versierd (beeldhouwwerk, blinde traceringen, cementtegels, …).. Een dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. boven de deurtravee.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 2399 (1912).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid