Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Victor DANNEELSarchitect1924

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13156
lees meer

Beschrijving

Geheel van drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. burgerhuizen n.o.v. arch. Victor DANNEELS, 1924, getekend op gevel.

Drie bouwlagen onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Nr. 186 met gedenkplaat op de begane grond "LEON DELCROIX COMPOSITEUR / 1880-1938". Lijstgevels in rode baksteen met gebruik van witsteen of similisteen voor omlijstingen, erkeruitbouw en architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden.. Arduinen plinten.

Nr. 182. Op begane grond twee rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. gevat in rondboognissen met doorgetrokken lekdrempels; houten paneeldeur in geprofileerde omlijsting met kwarthol beloop, bekroond door een steekboogvormig bovenvenster met vlakke omlijsting, het geheel gevat in een rondboognis. Vanaf de tweede bouwlaag tot de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). twee monumentale geringdeVoorzien van een fijne, horizontale band. pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Tweede bouwlaag bepaald door een erkervormige uitbouw met bekronend balkon. Derde bouwlaag met drie rondbogige deurvensters met waaierWaaiervormige roedeverdeling van een bovenlicht, in houtsnijwerk of in smeedijzer.. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. bestaande uit een geriemde architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden., friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met metselmozaïek en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop..

Nr. 184. Verticale gevelgeleding door pseudo-casementenversiering. Begane grond met houten paneeldeur en garagepoort; in oosprong drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. verbouwd in 1978. In de tweede bouwlaag drie rechthoekige deurvensters met Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. rustend op voluutconsooltjes. Derde bouwlaag met centraal deurvenster met dito balkon, geflankeerd door twee rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met casementen met bloemmotief op de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. bestaande uit een geprofileerde architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden., een overhoekse baksteenfries en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandmotief.

Nr. 186. Begane grond met bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen). in blauwe hardsteen; twee rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met doorgetrokken lekdrempels gevat in een verdiept rechthoekig veld; houten paneeldeur met bovenvenster en geprofileerde waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. gevat in een vlakke omlijsting. Verdiepingen geritmeerd door gegroefde pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. In de tweede bouwlaag trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., schuifkozijnen met ijzeren vensterleuningLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal. en bekronend balkon. Op de bovenste verdieping drie rondboogvensters, waarvan centraal deurvenster met balkon. Dito hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. als bij nr. 182. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop..

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 4659 (1924), inschr. reg. 3020 (1978).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid