Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1900-1910

Stijlen

Art nouveau
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13152
lees meer

Beschrijving

Enkelhuis met art-nouveau-elementen, ca. 1900-1910.

Vier bouwlagen onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Lijstgevel in bruinachtige baksteen, horizontaal geleed door witte natuurstenen banden. Oorspronkelijke winkelpui met verdiepte ingang en zijingang onder I-balkIJzeren latei met I-profiel. met rozetten, geflankeerd door gegroefde arduinen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Tweede bouwlaag met drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. waaronder centraal deurvenster, rechthoekig balkon met ijzeren leuning; links en rechts smal rechthoekig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Dito schema in de derde en vierde bouwlaag, zij het met balkons van verschillende vorm en grootte. FriesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). bestaande uit casementen met sgraffitoversieringen. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). rustend op vier uitgewerkte voluutconsoles.