Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1845-1855

Stijlen

Eclectisme
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 19713
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Major René Dubreucqstraat, herenhuis in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, midden 19e eeuw.

Drie bouwlagen, hoofdgevel met vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Waversesteenweg en zijgevel van vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Majoor R. Dubreucqstraat. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. bekroond met entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. in tweede bouwlaag en met decoratieve sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. in derde bouwlaag. Oorspronkelijke toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. was eerste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Waversesteenweg met balkon in tweede bouwlaag. Handelsruimte op benedenverdieping oorspronkelijk met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. en meermaals verbouwd: huidige bekleding in groene zandsteen Claes dateert van 1951. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder driehoekig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. van latere datum.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 317-132.