Ontwerper(s)

André-Édouard JOLLYarchitect1889

Stijlen

Eclectisme
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 19719
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, waarschijnlijk ontworpen voor baron Oscar Jolly door architect André-Édouard Jolly, 1889.

Geschiedenis
Het museum is gewijd aan de Belgische Franstalige schrijver Camille Lemonnier, die geboren werd en overleed in Elsene (1824-1913). Hij was een stuwende kracht in het literaire en artistieke leven. Hij schreef romans, verhalen en toneelstukken en was tevens kunstcriticus.

Het gebouw werd in 1924 op initiatief van Eugène Flagey, burgemeester van Elsene, verworven door de gemeente Elsene. Sinds 1946 staat het ter beschikking van de Association belge des Écrivains belges de langue française die er menige activiteiten organiseerd. Marie Lemonnier, dochter van de schrijver, vertrouwde aan de Association het beheer en de conservering toe van de verzameling van de schrijver. De collectie is ondergebracht op de eerste verdieping, in het zogenaamde Museum Camille Lemonnier. In 1997 werd dit een volwaardig museum dat is aangesloten bij de Brusselse museumraad.
In het museum is de werkkamer van Camille Lemonnier getrouw gereconstrueerd in de toestand zoals ze was op het moment van zijn overlijden in zijn huis in de Meerstraat nr. 26 in Elsene,. Het bevat ook zijn bibliotheek, zijn kunstverzameling (in een zaal grenzend aan de werkkamer), een documentatiezaal met boeken, tijschriften, vertalingen en andere publicaties die verband houden met de schrijver.
Het gebouw is thans eigendom van de Franse Gemeenschap van België.

Beschrijving
Bepleisterde gevel met drie bouwlagen en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), bekroond met een breed hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. onder driehoekig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Benedenverdieping met doorlopende  schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. TraveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op verdiepingen geritmeerd door monumentale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met Korinthisch kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen.; muuropeningen binnen geriemde omlijsting met versierde sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. Voor beide centrale glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. doorlopend  balkon met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.; dezelfde borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. voor venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. van laterale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). In derde bouwlaag eveneens ijzeren vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard (schrijnwerk vervangen naar oorspronkelijk model).

Bronnen

Archieven
GAE/DS 317-150.

Websites
http://www.ecrivainsbelges.be/