Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 19726
lees meer

Beschrijving

Huis in neoclassicistische stijl, 1853.

Vormt het einde van een lange huizenrij in dezelfde stijl en uit dezelfde periode, beginnend op nr. 153.

Drie bouwlagen en op verdiepingen drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Korfboogvensters met decoratieve sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van latere datum. Winkelpui naast koetspoort resulteert uit verbouwing van twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. (benedenverdieping oorspronkelijk met schijnvoegen).

Bronnen

Archieven
GAE/DS 317-167.