Typologie(ën)

brug

Ontwerper(s)

Victor BESMEarchitect, wegeninspecteur1864-1880

Statut juridique

Beschermd sinds 10 december 2015

Inventaris(sen)

  • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Wetenschappelijk
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 20085
lees meer

Beschrijving

Kunstwerk in bakstenen metselwerk, ontworpen in 1864 door Inspecteur der Wegen Victor Besme, voltooid in 1880.

Al in 1861 adviseerde Inspecteur der Wegen Besme de Troonstraat te verlengen en de Maalbeekvallei te laten overspannen door een bijna twintig meter hoge viaduct om aldus de voorstad naar de Zwaenenberg uit te breiden (zie Luikenaarsstraat). Dit project was een toepassing van zijn motto “de bergen omgooien en ze in de valleien werpen”. Hij voorzag tevens in de sanering van de Maalbeekvallei, want de beek was een echte openluchtriool geworden. Hij wou ze doen verdwijnen in een aquaduct onder de Graystraat. Een plan voor een viaduct getekend Victor Besme verscheen in het kader van het K.B. van 14.06.1864 dat de rooilijnplannen voor de verlenging van de Troonlaan en de onteigening om reden van openbaar nut van de terreinen noodzakelijk voor hun uitvoering goedkeurde. De Maalbeek werd in 1873 overwelfd. De viaduct werd afgewerkt in 1880 en het Plan de la transformation du quartier du Cygne werd in 1894 goedgekeurd.

Kroonlaan/Graystraat, viaduct over de Maalbeekvallei, s.d (Verzameling postkaarten Dexia Bank).

Achttien meter hoge opstand (zonder de balustrade) in baksteen. Eén enkele boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. met tongewelf, geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Steunmuren aan de zijkant versierd met blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. arcadesEén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn. die nu grotendeels met planten zijn overgroeid. Het geheel wordt bekroond door een hardstenen balustradeHekwerk van spijlen of balusters. die op regelmatige intervallen wordt geleed door postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering., sommige onder een lantaarn van latere datum.

Bronnen

Archieven
GAE/OW 80.
 
Publicaties en studies
GONTHIER, A., Histoire d'Ixelles, Le Folklore Brabançon, Impr. De Smedt, Brussel, 1960, pp.150-154.
LE ROY, P., Monographie de la commune d'Ixelles, Imprimerie Générale, Brussel, 1885, pp.210.