Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

J. MATAIGNEarchitect1910

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2015

id

Urban : 23479
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee identieke burgerhuizen met art-nouveau-invloed, toegeschreven aan architect J. Mataigne (Sint-Lukasarchief), 1910.
Deze huizen zijn thans eigendom van de Université Libre de Bruxelles.

Ze vormen het begin van een homogene huizenrij in dezelfde stijl, tot nr. 131.

Opstanden van drie bouwlagen in lichtgekleurde baksteen met hardstenen elementen. Muuropeningen in verschillende vormen, op de benedenverdieping spitsboogvormig en voorzien van een smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Op de eerste verdieping, erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. waarvan het schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. wordt bekroond door een Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. met metalen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. voor de centrale glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. van de gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. muuropeningen in de laatste bouwlaag. Gevels versierd met sgraffiti. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard. Garages van latere datum in de kelderverdiepingen (in 1924 op nr. 115; in 1936 op nr. 117).

Achteruitbouwstrook afgesloten door een bewaard hek op een hardstenen sokkel.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 4-115-117, 4-115, 4-117.