Typologie(ën)

drukkerij
kantoorgebouw

Ontwerper(s)

R. PRINGIERS1905

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

 • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
 • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
 • Inventaris van het Industrieel Erfgoed (La Fonderie - 1993-1994)
 • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
 • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

 • Artistiek
 • Esthetisch
 • Historisch
 • Wetenschappelijk
 • Sociaal
 • Technisch
 • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33800
lees meer

Beschrijving

Voormalig redactie-/administratiegebouw en ateliers van «Le Peuple». Socialistisch dagblad, opgericht in 1885, hier gevestigd sinds 1895. Huidig complex met art nouveau-inslag, naar ontwerp van architect Richard Pringiers van 1905, gebouwd in opdracht van de in 1892 gestichte coöperatieve maatschappij «La Presse Socialiste». Uitbreiding met een haaks aansluitende vleugel aan de Sint-Laurensstraat, eveneens naar ontwerp van Pringiers van 1923; vervangen door het huidige drukkerij gebouw in nieuwe zakelijkheid, naar ontwerp van architecten Fernand en M. Brunfaut van 1931, met uitbreiding van 1936-1937 (zie St.-Laurensstraat nr. 30). Gebouwen geleidelijk verlaten vanaf 1978; tenslotte als zelfstandig dagblad stopgezet in 1979.

Voorbouw. Breed beglaasde, overwegend hardstenen lijstgevel met geaccentueerde middenpartij, boven de daklijst doorlopend  in een attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt. met topstuk en postamenten; drie bouwlagen en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Brede rechthoekige openingen, drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. posten in de middenpartij, met I-balkIJzeren latei met I-profiel. en lekdrempel. Karakteristieke golvende waterlijstenVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. aansluitend bij verdiepte bakstenen borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., boven de eerste en derde bouwlagen. Beëindiging door een bewerkte friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…).. Oorspronkelijk gelijkaardige opstand met zij-ingangen op de begane grond. Huidige pui en aansluitende lokettenzaal in nieuwe zakelijkheid, naar ontwerp van Fernand en M. Brunfaut van 1931. Symmetrische opbouw, bekleed met zwarte en oranje tegels, horizontaal belijnd door de plint, luifel en platte banden van het bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. Centraal portaal1. In muur uitgespaarde ruimte voor een deur of toegang; - 2. Meer gesloten, voor of achter een gebouw geplaatste beschutting (voorbouw, vestibule). met oorspronkelijk drie vleugeldeuren, opschriften «ABONNEMENTS - PUBLICITE - PHOTOGRAVURE», en geometrische mozaïekvloer; flankerende vitrines. Logo’s « PRESSE SOCIALISTE» en « LE PEUPLE » met neonprofielen. Lokettenzaal met geometrische tegelvloer en beglaasde loketten.
Ateliers. Constructie met twee bouwlagen onder vierdelig zaagdak, aangepast in 1931.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 21211 (1905), 28751 (1923), 40553 (1931), 47804 (1936-1937).

Tijdschriften
CELIS M., VAN DEN BOSSCHE H., "De redactie- en drukkerij gebouw en van «Vooruit» en «Le Peuple»" (M & L, 1982, 5, p. 8-23).