Typologie(ën)

bibliotheek

Ontwerper(s)

URBATarchitectenbureau1975

Stijlen

Brutalisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Inventaris van het Hedendaags Erfgoed (Urbat - 1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32942
lees meer

Beschrijving

Centrale Bibliotheek van de Stad Brussel, n.o.v. bureau URBAT (architecten J. Aron, F. De Becker en P. Puttemans) van 1975, ingehuldigd in 1981. Nieuwbouwcomplex met bescheiden gabariet, doorlopend  in Groot Eiland nr. 25-29, waarin geïncorporeerd de resten van de voormalige zwartzusterskerk. Nieuwbouw met bakstenen sokkel, uitspringende geblokte beton- strook als aanzet van de volledig beglaasde bovenbouw met houten raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. over twee niveau’s en schuine dakvlakken (leien). Aanpalend, in pseudo-traditionele stijl wederopgebouwd breedhuis, eertijds deel uitmakend van Groot Eiland nr. 31-33.

Voormalige kerk van het Zwartzusterklooster
Klooster gesticht in 1348. Regel der reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus door Pius II verleend in 1458. Omvatte eertijds de kerk en kloostergebouwen met uitgestrekte tuinen, ten west van de Zwart- zustersstraat (huidig Groot Eiland), ten noord palend aan het rijkeklarenklooster en ten zuid begrensd door de Zespenningenstraat. Verkregen door talrijke uitbreidingen in de loop van XV tot XVII. Gespaard tijdens de godsdiensttroebelen van XVI, doch verwoest door de beschietingen van 1695 en vervolgens wederopgebouwd. Orde verjaagd in 1798, vanaf 1803 gehuisvest in het bogaardenklooster en vanaf 1829 in het visitandinenklooster, tot de bouw van een nieuw kloostercomplex aangevat in 1876 (zie Blaesstraat nr. 91-93).

Eertijds eenvoudige kloosterkerk in barokstijl, mogelijk daterend van na 1695. noord-zuid georiënteerde, eenbeukige, rechthoekige zaalkerk met drie traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met dakruiter. Na de opheffing van het klooster omgevormd tot brouwerij, en daarbij opgedeeld in vier niveau’s. oost-gevel (Groot Eiland) van bak- en zandsteen, mogelijk van bij oorsprong bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen.. Lijstgevel met sokkel, geritmeerd door kolossale geblokte rechthoekige lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries)., afgelijnd door een geprofileerde waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.. Voormalig rechthoekige portaal1. In muur uitgespaarde ruimte voor een deur of toegang; - 2. Meer gesloten, voor of achter een gebouw geplaatste beschutting (voorbouw, vestibule). met brede geprofileerde zandstenen omlijsting in de linkertravee. Oorspronkelijke vensterordonnantie niet aanwijsbaar, mogelijk hoge boogramen, later vervangen door vier registersVensterstrook in een topgevel. van kleine rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. en een centrale poort. Bij de recente renovatie gedecapeerd, met opnieuw aanpassing van de ordonnantie en vernieuwing van kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde., en inwendig aangepast aan de nieuwe bestemming.

Bronnen

Archieven
SAB, PP, 3, 48-50.
Archief KCML, dossier 4458.