Typologie(ën)

woning

Statut juridique

Beschermd sinds 27 september 1937

Stijlen

Gotiek

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30452
lees meer

Beschrijving

Markant breedhuisje met twee bouwlagen, vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) beneden en drie op de bovenverdieping, onder vernieuwde zadelbedaking. Opgetrokken in bak- en zandsteenstijl met laatgotische reminiscenties, opklimmend tot 16e eeuw. Volgens bouwaanvraag van 1895 in opdracht van de toenmalige eigenares C. de Neufforge (cf. ook nr. 3) aangepast en grondig gerestaureerd naar ontwerp van architect Paul Saintenoy: versteviging van de begane grond van voorgevel; reconstructie van de linkerzijtrapgevel, wellicht naar analogie van de reeds vernieuwde rechterzijtrapgevel, blijkbaar volgens oudere iconografische documenten ter vervanging van twee zijpuntgevels (?); interieuraanpassing en gelijktijdig bouw van een nieuwe oostelijke zijgevel, samengesteld uit één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) brede lijst- en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) brede trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. onder gecombineerde zadelbedaking; verder uitbreiding met bijgebouwen op binnenplaats ten oosten.

Verankerde straatgevel met licht gebogen gevellijn. Gerestaureerde begane grond met zandstenen plint, kruiskozijnen met afgeschuind profiel aan hoek- en negblokken, en rechthoekige deurtje onder spitsboognis in tweede traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Overkragende bovenbouw op vier zandstenen korfbogenBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen. met getrapte gelede consoles; zelfde kruiskozijnen, doorgetrokken waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. ter hoogte van de onderdorpels en beëindiging door een
drieledige zandstenen daklijst met muizentand en twee bewaarde spuiers.

Bakstenen afsluitingsmuur aan straat: sinds 1908 met rondboogpoortje als bijkomende ingang via aan zijtrapgevel aangebouwde, overdekte doorgang van één bouwlaag; huidige centrale toegang tot terras met trappenpartij, tussen verlaagde muren met hekwerk aan weerszij, sinds 1935.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 19920 (1895), 2667 (1908), 44661 (1935).