Typologie(ën)

kantoorgebouw

Ontwerper(s)

Jacques OBOZINSKIarchitect1949

Yvan OBOZINSKYarchitect1949

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2006

id [nl]

Urban : 15993
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Lesbroussartstraat, groot kantoorgebouw in modernistische stijl, n.o.v. arch. Jacques en Yvan Obozinski, 1949. Ter vervanging van huis n.o.v. arch. Henri Maquet, 1871.

Interessant spel met volumes. Op lang perceel tussen twee straathoeken: zeven bouwlagen waarvan twee laatste onregelmatig inspringend en afgeronde op hoeken; één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Louizalaan; torenvormige hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw., acht traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Lesbroussartstraat met aansluitend afgeronde hoekoplossing van vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Paul Spaakstraat. Gevel grotendeels in witsteen, met uitzondering van vier hardstenen traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op hoek met Paul Spaakstraat, belijnd met imposante Griekse friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…).. Torenvormige hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. bekroont door hoge getande friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…).. In Lesbroussartstraat zes traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) over drie bouwlagen uitkragend. Metalen schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen door PVC waardoor harmonie van geheel verstoord is. Oorspronkelijk hekwerk voor venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. van benedenverdieping. Interieur gewijzigd.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 945 (1871), 60416 (1949).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid