Rechte hellende straat van kruispunt met Verlaatstraat en Kluisstraat naar Lesbroussartstraat. Pare nr. op grondgebied van Elsene, onpare nr. op dat van Brussel (nr. 1 tot 35).

Aangelegd volgens KB van 11.11.1863 dat plan goedkeurde voor aanleg van straten van wijk tussen Louizalaan, Vleurgatse steenweg en Elsensesteenweg. Aanleg en verbinding met Lesbroussartstraat bekrachtigd door KB van 23.11.1867.

Vroeger Kluisstraat genaamd; ligt effectief in verlengde van huidige Kluisstraat op grondgebied van Elsene. Kort na 1945 herdoopt naar Paul Spaak (1870-1936), dramaturg, directeur van de Muntschouwburg en vader van Paul-Henri Spaak, de befaamde Belgische staatsman.

Aan pare kant op grondgebied van Elsene oorspronkelijke bebouwing vrijwel volledig bewaard; aan onpare kant op grondgebied van Brussel, straatbeeld volledig gewijzigd. Tot eind jaren 1970 bebouwd met huizen met neoclassicistische inslag, meestal van jaren 1870. Nr. 33 enig overblijfsel van oorspronkelijke bebouwing; overige nr. sinds 1988-1992 vervangen door appartementsgebouwen en hotelcomplex in postmoderne stijl (n.o.v. arch. R. Von Vittorelli, 1988,).

Valt onder BPA goedgekeurd volgens KB van 07.07.1970 met betrekking tot Louizalaan en aanpalende straten.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/OW 26850 (sd); 5-31: 92682 (1976), 92381 (1988), 92600 (1992).
GAE/OW Historique des rues (1925).

Publicaties en studies
BOVY, P., Vers l'Ermitage, À la découverte de l'histoire d'Ixelles, vol. 9, Commune d'Ixelles, Brussel, 2002, pp. 29-31.