Typologie(ën)

school

Ontwerper(s)

Alexis DUMONTarchitect1928

Marcel VAN GOETHEMarchitect1928

Marcel VAN GOETHEMarchitect1956

P. MOENAERTingenieur-architect1956

Statut juridique

Beschermd sinds 23 maart 2017

Stijlen

Traditionalisme
naoorlogs modernisme

Inventaris(sen)

 • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
 • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
 • Inventaris van engineering erfgoed (2011)
 • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
 • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

 • Artistiek
 • Esthetisch
 • Historisch
 • Wetenschappelijk
 • Technisch
 • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2007

id

Urban : 15748
lees meer

Beschrijving

Opgericht in twee fasen. Twee onderscheiden bouwvolumes. Het eerste in traditionalistische stijl aan Franklin Rooseveltlaan (nr. 48) in 1928 ontworpen door architect Alexis DUMONT, in samenwerking met architect Marcel VAN GOETHEM. Het tweede, het grote auditoire Paul-Émile Janson, werd in 1956 ontworpen door architect Marcel VAN GOETHEM, professor aan de ULB en hoofdarchitect van Expo ‘58, en door ingenieur P. MOENAERT, in een stijl aansluitend bij de esthetica van Expo ‘58. Het was trouwens het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de ULB en het commissariaat van de Expo. Tijdens de tentoonstelling werd het gebouw gebruikt voor congressen, om dan later te worden gebruikt door de universiteit. Het grenst aan de achterkant van het gebouw van 1928, dat ook als toegang tot de aula fungeert.

Zicht op gebouw J (1928) vanaf de Johannalaan (foto 2007).

Het gebouw van 1928 aan de Franklin Rooseveltlaan werd ontworpen als studentenhuis. Het moest gefl ankeerd worden door twee, nooit uitgevoerde gebouwen in dezelfde stijl met studentenkamers. Het langwerpige gebouw is opgetrokken in traditionalistische stijl. Bakstenen gevel met hardstenen en bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. elementen. Twee symmetrische vleugels aansluitend op centraal gedeelte met inkomdeur onder puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is.. Deur gefl ankeerd door twee gecanneleerde zuilen. Langwerpig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met dubbele stijlen in puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is.. Zijvleugels uitspringend ten opzichte van centrale inkompartij. Langwerpige kruisvenstersVenster, door een moneel en een tussendorpel in vier vlakken verdeeld.. Afgewerkt met hoekblokken.
Schrijnwerk met roedeverdeling. Deur vervangen. SchilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. bedekt met zwart geëmailleerde pannen.

Zijkant van gebouw J met uitzicht op het dakprofiel (L’architecte M. Van Goethem, œuvres et études, 1940-1959, Bruxelles, s.d., p. 49).

Het auditoire Paul-Émile Janson van 1956 met een capaciteit van 1500 plaatsen heeft een rond grondplan. Het dubbel schelpvormige dak wordt gesteund en gestabiliseerd door twee netwerken van dragende en trekkende kabels die elkaar in rechte hoeken kruisen. Het geheel steunt op twee grote schuine bogenConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. in beton die een kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). vormen. Het ligt op hellend terrein en heeft meerdere ingangen: één via het paviljoen van 1928, een andere aan de hoogste kant en twee zijingangen onder de driepoten.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 34549 (1928), 67655 (1956).

Publicaties en studies
Itinéraire de l'Université libre de Bruxelles, coll. Hommes et paysages, Société royale belge de Géographie, coédition Université libre de Bruxelles, Brussel, 2004, pp. 36-37.

Tijdschriften
MOENAERT, P., ‘Toitures et parois en câbles précontraints', Acier, 7-8, 1960, pp. 293-298.
‘Harmonie', Bâtir, 20, 1934, p. 820.