Typologie(ën)

Zitbank

Ontwerper(s)

Gédéon BORDIAUarchitect1897

Statut juridique

Beschermd sinds 18 november 1976

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2010

id

Urban : 18719
lees meer

Beschrijving

Langs weerszijden van de centrale dreef aan de westzijde van het park bevinden zich twee exedra’s met neoclassicistische zuilenrij in blauwe hardsteen van Henegouwen. Ze werden in 1897 naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling ontworpen door Gédéon Bordiau, de architect die verantwoordelijk was voor het evenement.

Gravure die een van de exedra’s voorstelt, ontworpen door Gédéon Bordiau naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling van 1897, [i]Bruxelles Exposition 1897[/i], Rossel, Brussel, 1897, p. 226 (Verzameling AAM).

Deze tuingebouwtjes, bestemd om na de Wereldtentoonstelling te blijven bestaan, werden bedacht als rustplaatsen en als structurele elementen van het park. Ze zijn geplaatst in de as van de twee paviljoenen die Bordiau in 1880 had ontworpen en waarvan het halfcirkelvormige glazen dak de concave vorm van de exedra’s herhaalt. Thans bestaat enkel nog het noordelijk paviljoen (zie Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis). Zijn zuidelijk gelegen pendant werd vervangen door een modernistisch gebouw (zie Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis). De stenen van de exedra’s werden gratis geleverd door de meesters van de Henegouwse steengroeven die de Wereldtentoonstelling aangrepen als een gelegenheid om hun nijverheid te promoten. De kosten van de werf werden gedragen door de Staat.

Jubelpark, gezicht op het noordelijk paviljoen van 1880, vanaf de achterzijde van de in zijn as gebouwde exedra, beide ontworpen door Gédéon Bordiau (foto 2010).

De exedra’s hebben een met panelen versierd stylobaat rond een bank op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; die van het zuidelijke gebouw vertoont thans lacunes. De zuilenrij bestaat uit zuilen met Attische basis en Toscaans kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen., en ook uit vier brede pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…) geflankeerd door halfzuilenZuil die met het muurwerk verbonden is, maar slechts over de halve dikte uitspringt., het geheel onder een Toscaans hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel..

In 1897 door Gédéon Bordiau ontworpen exedra in het Jubelpark, doorsnede (BOAS, S., CORTEN, I., 2002-2003).

Volgens het ontwerp stond op het hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. het opschrift ‘Exposition internationale de 1897’ en op de zuilen een reeks namen, misschien die van de meester-steenhouwers.

Beschermd op 18.11.1976.

Bronnen

Archieven
ARA/ Ministerie van Openbare Werken, Administratie van Bruggen en Wegen, Civiele Gebouwen, inventaris T039/07, aanwijzer 602, doos 163.

Publicaties en studies
BOAS, S., CORTEN, I., Inventaire du petit patrimoine du parc du Cinquantenaire, onuitgegeven studie uitgevoerd voor de Koning Boudewijnstichting, 2002-2003.
CARTUYVELS, S., Parc du Cinquantenaire. Histoire du parc, onuitgegeven studie uitgevoerd voor de Koning Boudewijnstichting, 2003, p. 128.
HENNAUT, E. (ed.), Parc du Cinquantenaire, le complexe architectural dans ses relations avec le parc, studie uitgevoerd voor de Koning Boudewijnstichting, Archives d’Architecture moderne, 2003, pp. 26, 124.