Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 36230
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl, 1914.

Opstand met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. en verspringende bouwlagen. Bakstenen gevel versierd met witte bakstenen en met witstenen elementen. Deur geflankeerd door een smal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., onder een gemeenschappelijk impostvenster. Hoofdtravee met puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. en voorzien van een trapezoïdale voorbouw met houten bovenbouw (gerestaureerd), bekroond door een terras met houten borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met geometrisch motief, voor een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. bekroond door een beschilderde cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. met het opschrift “Villa Martha”. Breed uitkragende kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op kraagstenen (gerestaureerd). Deur en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. van de venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. ernaast, met roedeverdeling, bewaard.
Hek van het voortuintje bewaard.

Bronnen

Archieven
SAB/OW Laken PV Reg.
 156 (1914).