Typologie(ën)

werkplaats (ambachtelijk)
tentoonstellingszaal
appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

 • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
 • Inventaris van het Industrieel Erfgoed (La Fonderie - 1993-1994)
 • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
 • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
 • Het monumentale erfgoed van België. Anderlecht-Kuregem (Archistory - 2017-2019)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

 • Artistiek
 • Esthetisch
 • Historisch
 • Wetenschappelijk
 • Sociaal
 • Technisch
 • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016, 2019

id

Urban : 37270
lees meer

Beschrijving

Gebouw in eclectische stijl, met toonzaal en kantoren op de benedenverdieping en woningen op de verdiepingen, vergezeld van een marmerwerkplaats achterin, 1902.

Het marmerbedrijf bleef tot in de jaren 1980 actief en werd in de jaren 2000 tot woningen verbouwd.

Symmetrische opstand van drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Bakstenen gevel versierd met hardstenen elementen. Vensters op de verdiepingen met moneelStenen vensterstijl., de meeste onder latei en dubbele of drievoudige ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast.. Decor van diamantkoppenPiramidaal ornament (3 of 4 zijden), onder andere gebruikt in banden en friezen..
Op de zijtraveeën, deur geflankeerd door een etalage, onder gemeenschappelijke I-balkIJzeren latei met I-profiel.. Deur toegevoegd in het midden van de etalages, in 1905 op de etalage links, op latere datum rechts. Aan de lateien zijn de vier metalen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. bevestigd van een balkon met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust..
De smallere middentravee, in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden., wordt door een puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. bekroond; korfboogvormige inrijpoort met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. onder bolvormig topstuk, timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. versierd met reclamepaneel in mozaïek van marmer: in een bloemendecor, de opschriften “MARBRERIE / fondée en 1868 / G & H – ALLARD FRS”. Kegelvormige schamppalen. Geveltop met rondboogvenster onder archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. met bol, bekroond door een aediculaVersieringsmotief, ontleend aan de klassieke bouwkunst, vormt samenstel van pijlers en een klassieke bekroning. met waaiermotief onder obeliskvormig topstuk. Schrijnwerk vervangen naar oorspronkelijk model; bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roedeverdeling.
Elk van de private deuren leidt naar een woning op de verdiepingen, bestemd voor elk van de gebroeders Allard.

Achteraan, L-vormige marmerwerkplaats. Tegen de linker gemene muur, bakstenen volume van twee bouwlagen en zes traveeën onder lessenaarsdakDak bestaande uit één hellend dakvlak., gebruikt als atelier, met in de afgeschuinde hoek een kantoor met een vloer van veelkleurige marmerscherven. Op de eerste verdieping, die als toonzaal diende, konden 150 schoorstenen worden tentoongesteld. Tegen de achtermuur strekte zich vroeger tot aan de achterzijde van nr. 31 een volume uit bestemd voor de zagerij en de machines; dat volume is grondig verbouwd. Tegen de rechter gemene muur, stalling en koetshuis ontworpen in 1906 maar verwijderd.

Bronnen

Archieven
GAA/DS
 8982 (18.07.1902), 10361 (20.06.1905), 10920 (26.07.1906).

Publicaties en studies
CULOT, M.
 [red.], Anderlecht 1. Inventaire visuel de l’architecture industrielle à Bruxelles, AAM, Brussel, 1980, fiche 57.