Tegeltableau in wintertuin, Coenraetsstraat 56, Sint-Gillis, door Franse firma (uit) Sarreguemines, 1906 (foto 2004).
Dakruiter, O.L.-V. van de Rijke Klaren, Rijke Klarenstraat 23, Brussel, toegeschreven aan arch. Lucas Fayd\'herbe, 1665-1680.
Reclamepagina voor sandwichpanelen (Architecture, 27, 1959), Sint-Lazarusplein 1, Sint-Joost-ten-Noode, arch. Claude Laurens, 1957.
Corintisch kapiteel, Beursgebouw, Anspachlaan 80, Brussel, arch. L.P. Suys, 1865 (foto 2005).
Wenteltrap, Zuidstation, Fonsnylaan 47, Sint-Gillis, arch. Adrien Blomme en Fernand Petit, 1958 (foto 2004).

Glossarium

Het glossarium omschrijft en illustreert de meest voorkomende architecturale termen van de inventaris. Sommige termen, voornamelijk technische termen en materialen, kunnen doorheen de website worden gezocht. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld alle beschrijvingen raadplegen waarin het woord 'sgraffiti' voorkomt.
 

Dit glossarium is gebaseerd op het woordgebruik van vorige inventarissen van het Brussels erfgoed en verzekert zo enige eenvormigheid. Voor de termen die niet voorkomen in het glossarium, verwijzen wij de gebruiker graag naar HASLINGHUIS, E.J., JANSE, H., Bouwkundige termen, 5de druk, Primavera Pers, Leiden, 2005.

glossarium

Aanzetsteen

Geprofileerd of versierd blok (natuur)steen waarop een boog of een strek steunt. (...)

Afzaat

Aflopend bovenvlak van een dorpel. (...)

Archivolt

Geprofileerde of versierde omlijsting van een boog. (...)

Boogsteen, welfsteen

Meestal wigvormige steen waaruit een boog is samengesteld en waarvan de voegen radiaal verlopen. (...)

Bovenlicht

Bovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roed (...)

Dagkant

Binnenkant (tussen muurvlak en kozijn) van de stijlen van een muuropeningen; soms geprofileerd of afgeschuind. (...)

Deelzuiltje

Zuiltje dat een vensteropening verdeelt ter ondersteuning van een latei of de onderverdelende bogen. (...)

Dorpel

Horizontaal bouwonderdeel van een venster of deur (onderdorpel, tussendorpel, bovendorpel). (...)

Drempel, dorpel

Onderdorpel van een deur. (...)

Dwarsregel

Een dwarsregel deelt het kozijn van een deur of raam horizontaal op. (...)

Frans balkon

Borstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. (...)

Guillotineraam

Horizontaal in tweeën gedeeld schuifraam. (...)

Hengsels

Smeedijzeren beslag waarmee deuren, ramen of luiken worden opgehangen. (...)

Kozijn

Samenstel van stijlen en regels, geplaatst in een venster- of deuropening, waarin de ramen en/of deuren zijn gevat. (...)

Kussenblok

1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een (...)

Moneel

Stenen vensterstijl. (...)

Posten, stijlen

Verticale zijden van een opening waarop een boog of latei rust. (...)

Raamwerk

Vast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. (...)

Roede

Dunne houten of metalen staaf in een kozijn waarin glasruiten worden bevestigd. (...)

Sleutel

Sluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. (...)

Spuwer

Uitmonding van een goot of waterbekken waarlangs overtollig water wordt afgevoerd. (...)

Tussendorpel

Stenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. (...)

Vensterleuning

Lage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal. (...)

Waaier

Waaiervormige roedeverdeling van een bovenlicht, in houtsnijwerk of in smeedijzer. (...)

  • Page 1